Domov > Zprávy > Industry News

Perspektivy budoucího rozvoje průmyslu leštících strojů

2021-10-28

Průmysl leštících strojů v Číně je ve fázi rychlého rozvoje. Nicméně kvůli omezeným rezervám zdrojů, pokud jde o technologii a talenty. Až dosud průmysl automatických leštících strojů nevytvořil jednotný a standardizovaný trh. Kvalita různých leštících strojů je nerovnoměrná. Jaká je tedy cesta pro čínský průmysl automatických leštících strojů v budoucnu?

V současné době se vysoce účinná výroba, úspora energie a recyklace produktů, inteligentní provoz a bezobslužné řízení staly vývojovým trendem, který by měl být také hlavním směrem vývoje čínského automatického leštícího stroje. Přechod leštícího stroje na high-end postupně odhalil jeho silnou vývojovou dynamiku a automatizace a inteligence zařízení se výrazně zlepší. Výrobní podniky se proto chystají čelit zkoušce transformace a modernizace průmyslu.

Lešticí stroje hrají klíčovou roli v kvalitě, vzhledu, prodeji, oběhu, použití a ceně hardwaru. U nás i v zahraničí, zejména v Evropě a Spojených státech, je stále více pozornosti věnováno výzkumu a vývoji hardwarových leštících strojů. S neustálým rozšiřováním domácího leštícího průmyslu tradiční leštící zařízení již nemůže splňovat potřeby rychlého rozvoje průmyslu.

Kromě toho Čína zavedla povinný certifikační systém, který výrazně zlepšil požadavky na domácí výrobu hardwaru a také podnítil poptávku po automatických a inteligentních špičkových automatických leštících strojích z leštících podniků v různých regionech. Podle měnícího se trendu obecného prostředí mohou automatické leštící stroje, které jsou diverzifikované, mají různé spínací funkce a mohou se přizpůsobit různým materiálům a výměnám forem, splňovat potřeby trhu.

Tuzemští výrobci leštících strojů mají velmi málo profesionálních výzkumných a vývojových výrobců, což je také nedostatek naší země. S neustálým úsilím domácích výrobců však domácí automatické leštící stroje dosáhly dobrých výsledků v měření, výrobě a technickém výkonu. Aby uspokojil potřeby rychlého rozvoje hardwarového průmyslu a aktivně se účastnil mezinárodní konkurence, musí čínský automatický lešticí stroj prolomit trend „malého a rozptýleného“ průmyslu a nadále postupovat směrem „vysoké přesnosti“. Všichni souhlasíme s tím, že obalový průmysl bude v budoucnu následovat trend průmyslové automatizace a bude se vyvíjet směrem k diverzifikaci mechanických funkcí, standardizaci a modularizaci konstrukčního návrhu, inteligentnímu řízení a vysoce přesnému vývoji konstrukcí.

Pouze neustálým zlepšováním technické úrovně domácích leštících podniků a zvyšováním úrovně kvality a automatizace a inteligence domácích zařízení lze lépe uspokojit poptávku na trhu.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept