Domov > Zprávy > Industry News

Kontrola servo vrtání závitořezná frézka řezací stroj

2022-05-05

RychlýServo Vrtání Závitování Frézka Řezací strojmetoda kontroly je plně automatizovaná a trvá jen několik minut. Před kritickým obráběním vysoce hodnotných součástí byli schopni plně ověřit, že stroj vrtačka-závitník-fréza pracuje v rámci tolerance.

Tradiční metoda kalibrace vrtačky-frézy na závitníky vyžaduje značné prostoje a vysoce kvalifikovanou práci. V minulosti to znamenalo, že stroje na vrtání-závitníky byly pečlivě kalibrovány v době výroby. Úplná rekalibrace se provede pouze tehdy, když jsou ve vyráběném dílu nalezeny chyby. Ve snaze o vyšší kvalitu a nulové vady nyní mnoho výrobců provádí pravidelné kontroly a rekalibrace. Vylepšená metoda může zkrátit čas potřebný pro typickou kontrolu stavu na přibližně 20 minut a čas potřebný pro úplnou kalibraci na několik hodin. To znamená, že lze provádět týdenní kontroly a každoroční rekalibrace. Jde o důležitý krok vpřed, i když stále existuje značné riziko neshody.

Dalším přístupem je provedení rychlého ověřovacího testu namísto úplné kalibrace. Kalibrace bude kvantifikovat každý zdroj chyb nezávisle, aby bylo možné tyto chyby kompenzovat. Na druhou stranu ověřovací testy mohou být citlivé na všechny zdroje chyb, aniž by je bylo možné oddělit. To znamená, že ověřovací testování určí, kdy nastane problém se strojem, bez ohledu na zdroj chyby. Neumožňuje však kompenzaci této chyby. Místo toho, jakmile je zjištěn problém, musí být provedena kalibrace.

Kvůli mnoha zdrojům chybServo Vrtání Závitování Frézka Řezací strojs vyrábí nepřesné díly. Nejčastějším zdrojem je kinematická chyba. VětšinaServo Vrtání Závitování Frézka Řezací strojs mají mnoho os v sérii. Například tříosá frézka má osy x, y a z. Pro danou přikázanou polohu podél jedné z těchto os existuje šest možných polohových chyb, které odpovídají šesti stupňům volnosti, kterými se řídí pohyb libovolného tuhého tělesa. Například pohyb podél osy x může mít translační chyby v x kvůli kodéru osy x a chyby v translaci v yaz kvůli přímosti osy x. Pohyb podél osy x může také způsobit rotační chyby. Rotace kolem osy se často nazývá rotace, zatímco dvě rotace kolem svislé osy se nazývají sklon a vybočení.

Jakákoli poloha v rámci objemu stroje je popsána polohou každé osy. U tříosého vrtacího-závitořezného stroje je proto jmenovitá poloha dána třemi povelovými souřadnicemi. Protože každá osa má šest stupňů volnosti, skutečná poloha je určena 18 kinematickými chybami. Zarovnání nebo přímost mezi osami se často zvažuje samostatně. Proto se říká, že u tříosého složeného stroje pro vrtání-závitování-frézování je 21 kinematických chyb. Tyto tři chyby přímosti mají však pro vrtací, závitovací a frézovací stroj pouze jednu hodnotu. Další chyby závisí na poloze podél osy, takže měření lze provádět ve více diskrétních polohách a interpolaci mezi těmito polohami. U typického stroje bude při plné kalibraci naměřeno přibližně 200 jednotlivých korekčních hodnot.

Tradiční přístup kinematické chyby, jak je popsán výše, předpokládá, že každá osa má chybu, která se mění pouze s polohou podél této osy a nikoli s polohou podél ostatních os. Tento předpoklad obvykle poskytuje dostatečně přesný model opravy chyb. Mezi osami však existují určité efekty, což znamená, že odlišný přístup (kompenzace objemu) může přinést vyšší přesnost.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept